رزرواسیون فروش آنلاین هتل و بوم گردی

فروش روزانه هتل و کنترل ظرفیت هتل ها

سیستم مدیریت هتل با امکان نمایش آمارهای کلی و ریز فروش هتل ها

سیستم مدیریت قدرتمند اتاق های هر هتل و ریز آمارها

امکان ایجاد پلان در هتل و نمایش وضعیت پلان به صورت کلی و ماهیانه

امکان بستن اتاق های هتل در مدت زمان خاص و باز کردن دستی یا اتوماتیک

امکان جا به جایی اتاق های هتل در هر تاریخ

امکان جا به جایی هتل مسافرین به هتل دیگر در هر تاریخ

سیستم قدرتمند ایجاد و ویرایش قیمت گذاری روزانه هتل ها

گزارشات کلی و ریز اسامی ورودی، مقیم و خروجی هر هتل به صورت روزانه

امکان نمایش تاریخ ها به صورت میلادی و شمسی و همچنین مدیریت ارز

چاپ واچر الکترونیک با بارکد دوبعدی جهت رجوع به واچرهتل

امکان نمایش یا عدم نمایش یک هتل و یا اتاق هتل برای همکاران

امکان کمیسیون بندی بر اساس هتل یا مشتری

تهیه صورت حساب فروش برای همکاران و پرداخت آنلاین

امکان ایجاد خدمات گردشگری و چاپ الکترونیک واچر خدمات

گزارش کلی و ماهانه هتل ها و فروش کلی همکاران

امکان افزودن و حذف مسافر به واچر

امکان ثبت بلیط هواپیما جداگانه و اتصال به هتل جهت اقامت خاص

تاریخچه کامل کلیه تغییرات سیستم هتل

امکان ثبت خرید هتل و خدمات