سیستم جامع آنلاین اتوماسیون آژانس های مسافرتی

امکان تعریف کلیه خرید و فروش های بلیط، هتل، تور، ویزا و ...

در برگیری کلیه عملیات شناور فروش آژانس ها

گزارشات خرید و فروش و درآمد هر فروش

ارائه گزارشات مختلف فروش بلیط در بازه های زمانی مختلف

صدور سند مکانیزه همراه فروش همراه با درآمد هر فروش در حسابداری

ثبت کنسلی ها

ارسال قبض اتوماتیک به صندوق

تهیه RTRD –PSR-RR به صورت اتوماتیک در هر زمان دلخواه

تهیه سند حسابداری فروش سلز

ثبت اطلاعات طرف حسابهای حقوقی شامل آژانسها – شرکتها و...

امکان چاپ کارت شناسائی برای هر مشتری

ثبت اطلاعات طرف حسابهای حقیقی شامل اطلاعات سرپرست , همسر و فرزندان آن

گروه بندی طرف حسابها و انتساب هر طرف حساب به گروه مربوط خود

امکان نگهداری نمونه عکس و امضاء

امکان دسترسی به آخرین وضعیت مالی هر طرف حساب بدون نیاز به مراجعه به سیستم حسابداری

انتساب چندین کد حسابداری به هر مشتری