آموزش حضوری و آنلاین

ما بر این باور هستیم که برخورداری از نیروهای آموزش دیده و آگاه، سبب پیشرفت و حرکت سریع تر در مسیر دستیابی به اهداف مجموعه خواهد شد. به همین منظور بخش آموزش متشکل از نیروهای آموزش دیده و متخصص، ارائه خدمات آموزشی آنلاین و از راه دور را در راس کار خود قرار داده و به نیروهای معرفی شده از طرف هر مجموعه آموزش های لازم را داده تا از عهده مسئولیت خود به خوبی برآیند.

بدین منظور فایل های آموزشی در قالب pdf و همچنین فیلم های آموزشی به تفکیک هر بخش از سیستم، تهیه شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد و پس از آن در صورت نیاز طی جلسه ای حضوری و یا بصورت آنلاین به تمامی سوالات به صورت کامل پاسخ داده خواهد شد.