آموزش حضوری و آنلاین

تیم پشتیبانی در ساعت اداری پاسخگوی سوالات و ابهامات پیش آمده خواهند بود، همچنین می توانید مواردی را که در ساعات غیر اداری پیش آمده از طریق تلگرام و یا واتس آپ توضیح داده و برای پشتیبان خود ارسال نمایید تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده شود.

لازم به ذکر است پشتیبان مربوطه در فواصل زمانی مختلف عملکرد مسئول معرفی شده را از لحاظ پیاده سازی صحیح آموزش های داده شده و تطابق فعالیت های ایشان با استانداردهای سیستم، ارزیابی نموده و اگر نیاز به یادآوری و توضیح مواردی باشد حتما اطلاع داده و پیگیری خواهد کرد و در صورت نیاز گزارش آن را برای مدیریت شرکت ارسال می نماید.