IdeSoft
Digital
Informative
Solution

انواع باند فرودگاه

11 تیر

انواع باند فرودگاه

باند فرودگاه یکی از مهمترین اجزای فرودگاه است که به عنوان محل فرود و بلند شدن هواپیماها و همچنین تاکسی روی آن ها عمل می‌شود. در این مقاله به بررسی بیشتر این اجزا و اصطلاحات مرتبط با آن ها می‌پردازیم.

 1. انواع باند فرودگاه:

باند فرودگاه‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: باند فرود و باند بلند شدن. باند فرود بیشتر برای فرود هواپیماها و باند بلند شدن برای بلند شدن هواپیماها استفاده می‌شوند. همچنین در برخی فرودگاه‌ها، باند‌های ویژه‌ای برای هواپیماهای باری و یا برای هواپیماهای کوچکتر به کار می‌روند.

 1. ابعاد باند فرودگاه:

ابعاد باند فرودگاه باید متناسب با اندازه و وزن هواپیماهایی باشد که در آن فرود و بلند شدن می‌کنند. این ابعاد شامل عرض باند، طول باند، ضخامت سطح باند و همچنین توپوگرافی (شیب) باند می‌شود.

 1. ساختار باند فرودگاه:

ساختار باند فرودگاه شامل سه لایه اصلی است: لایه سطح باند، لایه پایه و لایه زیرین. لایه سطح باند شامل جدیدترین تکنولوژی‌های روکش بتنی و یا آسفالتی برای پوشاندن سطح باند است. لایه پایه شامل موادی مانند آسفالت، بتن، سنگ شکنی و یا خاک شنی است که در زیر لایه سطح باند واقع می‌شود. لایه زیرین شامل لایه‌ای از بتن یا سنگ شکنی است که زیر لایه پایه قرار می‌گیرد.

 1. اصطلاحات مرتبط با باند فرودگاه:
 • Threshold: این اصطلاح به نقطه شروع باند فرودگاه که برای فرود هواپیماها استفاده می‌شود اشاره دارد.
 • Runway end safety area (RESA): این اصطلاح به منطقه‌ای اشاره دارد که در انتهای باند قرار دارد و برای ایمنی هواپیماها در صورتی که هواپیما بیشتر از حد مجاز برای فرود یا بلند شدن بروید، طراحی شده است.
 • Touchdown zone (TDZ): این اصطلاح به قسمتی از باند اشاره دارد که برای فرود هواپیماها به کار می‌رود و معمولاً در نزدیکی نقطه Threshold قرار دارد.
 • Blast pad: این اصطلاح به منطقه‌ای اشاره دارد که در انتهای باند قرار دارد و برای جلوگیری از تلفات ناشی از ترکیدن لاستیک هواپیما در هنگام بلند شدن، طراحی شده است.
 • Taxiway: این اصطلاح به مسیرهایی اشاره دارد که برای تاکسی کردن هواپیما بعد از فرود یا قبل از بلند شدن، از باند فرودگاه جدا شده‌اند.
 • Holding position: این اصطلاح به نقطه‌ای اشاره دارد که برای متوقف کردن هواپیماها در حالتی که مجوز برای ورود به باند فرودگاه را ندارند، طراحی شده است.
 1. مشکلات مرتبط با باند فرودگاه:

باند فرودگاه یکی از مهمترین اجزای فرودگاه است و هر گونه مشکل در آن می‌تواند باعث تأخیر در برنامه‌های پروازی و یا حتی حوادث جدی شود. برخی از مشکلات مرتبط با باند فرودگاه عبارتند از: تراکم بیش از حد ترافیک هواپیماها، شرایط آب و هوایی نامساعد، فشار باد، وجود پرنده در منطقه فرود و بلند شدن، وجود موانع در منطقه باند و غیره.

در نهایت، باند فرودگاه یکی از اجزای اصلی و بحرانی فرودگاه است و برای حفظ ایمنی پروازها و جلوگیری از وقوع حوادث باید به شیوه‌های مناسبی طراحی، ساخت و نگهداری شود.