IdeSoft
Digital
Informative
Solution

ایرلاین های خارجی در ایران

17 تیر

ایرلاین های خارجی در ایران

ایرلاین‌های خارجی یکی از مهم‌ترین واسطه‌ها برای ارتباط بین ایران و دیگر کشورها هستند. اما مشکلات زیادی در رابطه با ایرلاین‌های خارجی در ایران وجود دارد، از جمله محدودیت‌های ارزی و اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات بن‌بستی در ارتباطات سیاسی و ... .

در ایران، چندین ایرلاین خارجی فعال هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، این شرکت‌ها با مشکلاتی روبرو شده‌اند. در ادامه به بررسی و معرفی برخی از ایرلاین‌های خارجی فعال در ایران پرداخته خواهد شد:

  1. ایران ایر: ایران ایر یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های خارجی در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۴۶ تأسیس شده و در حال حاضر به بیش از ۵۰ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت در دست دولت ایران است و از طرف دولت حمایت می‌شود.

  2. ترکیش ایرلاینز: ترکیش ایرلاینز یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های جهان است که به بیش از ۳۰۰ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت در ایران نیز فعالیت دارد و به دلیل نزدیکی جغرافیایی، ارتباطات تجاری قوی با ایران دارد.

  3. امارات: امارات یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های خلیج فارس است که به بیش از ۱۵۰ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت در ایران نیز فعالیت دارد و به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، ایرانیان زیادی به صورت غیرمستقیم از این شرکت استفاده می‌کنند.

  4. قطر: قطر یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های خلیج فارس است که به بیش از ۱۵۰ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت نیز در ایران فعالیت دارد و به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، ایرانیان زیادی به صورت غیرمستقیم از این شرکت استفاده می‌کنند.

  5. لوفت‌هانزا: لوفت‌هانزا یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های اروپایی است که به بیش از ۲۰۰مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت نیز در ایران فعالیت دارد و به دلیل رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، از سال ۲۰۱۶ مجدداً به ایران بازگشته است. اما در دوره‌ای که تحریم‌ها برای ایران اعمال شده بود، لوفت‌هانزا همچنان از همکاری با ایران صرف‌نظر کرده بود.

  6. ایر فرانس: ایر فرانس یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های اروپایی است که به بیش از ۲۰۰ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت نیز در ایران فعالیت دارد و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، در دوران تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت خود را محدود کرده بود.

  7. بریتیش ایرویز: بریتیش ایرویز یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های اروپایی است که به بیش از ۱۸۰ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت نیز در ایران فعالیت دارد و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، در دوران تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت خود را محدود کرده بود.

  8. لوفت‌آنزا: لوفت‌آنزا یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های جهان است که به بیش از ۲۰۰ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت نیز در ایران فعالیت دارد و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، در دوران تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت خود را محدود کرده بود.

  9. ایر آسیا: ایر آسیا یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های خارجی در ایران است که به بیش از ۲۹ مقصد در سراسر جهان پرواز می‌کند. این شرکت در دست سهامداران خصوصی است و در دوران تحریم‌های بین‌المللی، با مشکلاتی مواجه شده بود.

  10. کاسپین: کاسپین یکی از کمترین ایرلاین‌های خارجی در ایران است که به برخی از مقصدهای خارجی پرواز می‌کند. این شرکت در دست سهامداران خصوصی است و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، با مشکلاتی مواجه شده است.

از طرف دیگر، برخی ایرلاین‌های خارجی مانند ایر آران، ایر ماهان و ... نیز در گذشته در ایران فعال بوده اند.