IdeSoft
Digital
Informative
Solution

کاربرد کلمات انگلیسی در فرودگاه ها

11 تیر

کاربرد کلمات انگلیسی در فرودگاه ها

با سلام،

فرودگاه ها به عنوان مراکز حمل و نقل هوایی، مکانی برای صدها هزار مسافر و کاربران مختلف هستند و در این مکان ها از اصطلاحات خاصی استفاده می شود که ممکن است برای برخی از مسافران ناشناخته باشد. در ادامه به برخی از این اصطلاحات متداول در فرودگاه ها اشاره می کنیم:

  1. Boarding pass: این اصطلاح به بلیط یا کارت سفر اشاره دارد که مسافر باید آن را در هنگام ورود به هواپیما به خدمه داده و وارد هواپیما شود.

  2. Gate: این اصطلاح به دروازه ورودی به هواپیما اشاره دارد که مسافران برای ورود به هواپیما به آنجا مراجعه می کنند.

  3. Security check: این اصطلاح به مرحله بازرسی امنیتی در فرودگاه اشاره دارد که مسافران باید در آنجا امتیاز شوند و ممکن است به بررسی پوشش، کیف، وسایل الکترونیکی و ... مجبور شوند.

  4. Baggage claim: این اصطلاح به محلی اشاره دارد که مسافران باید به آنجا بروند تا بار و چمدان خود را دریافت کنند.

  5. Departure lounge: این اصطلاح به سالن انتظار پرواز اشاره دارد که مسافران قبل از پرواز در آنجا منتظر می مانند.

  6. Duty-free: این اصطلاح به فروشگاه هایی اشاره دارد که در فرودگاه ها وجود دارند و مسافران می توانند از آنجا کالاهای معاف از مالیات و گمرک دریافت کنند.

  7. Ground crew: این اصطلاح به تیم کارکنان فرودگاه اشاره دارد که مسئول انجام کارهایی مانند بارگیری، تخلیه، تعمیرات و خدمات دیگر به هواپیما هستند.

  8. Runway: این اصطلاح به باند فرودگاه اشاره دارد که هواپیماها برای فرود و بلعیدن پرواز از آن استفاده می کنند.

  9. Air traffic control (ATC): این اصطلاح به کنترل ترافیک هوایی اشاره دارد که به منظور مدیریت حرکت هواپیماها در هوا و روی زمین انجام می شود.

  10. Cabin crew: این اصطلاح به تیم خدمه هواپیما اشاره دارد که مسئول ارائه خدمات به مسافران در طول پرواز هستند.

این تعداد اصطلاحات تنها نمونه ای از اصطلاحاتی است که در فرودگاه ها استفاده می شود و همچنین این لیست قابل گسترش و تکمیل است. همچنین برای مسافرانی که به زبان انگلیسی آشنایی کافی ندارند، می توان از دیکشنری های آنلاین و یا برنامه های ترجمه استفاده کرد تا از معانی این اصطلاحات آگاه شوند. همچنین در برخی فرودگاه ها، ترجمه هایی از این اصطلاحات به زبان های دیگر نیز در اختیار مسافران قرار می دهند.